PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Edebiyat - Türkçe Forumları


 1. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümleler
 2. Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
 3. Dolaylı Anlatım Nedir? | Dolaylı Anlatım Örnekleri
 4. Ünsüz Benzeşmesi İle İlgili Cümleler
 5. Dilin İşlevleri İle İlgili Örnekler
 6. Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler
 7. Türkçedeki Ses Olaylarıyla İlgili Kurallar
 8. Varsayım Bildiren Cümleler
 9. Beş Hececiler
 10. Tanzimat Edebiyatında Öykü ve Roman
 11. Olumlu ve Olumsuz Cümle Nedir?
 12. Öznel Anlatımlı Cümleler
 13. Koşul Cümlesi Nedir?
 14. Öznel ve Nesnel Yargı Nedir?
 15. Cümlede Vurgu Nedir?
 16. Cümle Anlamı Nedir?
 17. İkileme Nedir ve Örnekleri
 18. Tanımlama Nedir?
 19. Türkçe ve Edebiyat Nasıl Çalışılmalı?
 20. Varsağı Nedir? Varsağı Özellikleri ve Varsağı Örnekleri
 21. Semai Nedir? Semai Özellikleri ve Semai Örnekleri
 22. Incir..!!
 23. Dibe vurmak !
 24. Aruz Vezni
 25. Divan Edebiyatında Gazel
 26. Divan Edebiyatındaki Nesir Türleri
 27. 17. Yüzyıl Divan Edebiyatı
 28. 18. Yüzyıl Divan Edebiyatı
 29. Divan Edebiyatı, Şiiri, Biçim ve İçerik Özellikleri, Dönemleri, Kaynakları, Tarihsel
 30. Divan, Divançe, Divan Edebiyatı
 31. Gazel Nazım Şekli ve Özellikleri
 32. Kaside Nazım Şekli ve Özellikleri
 33. Mesnevi Nazım Şekli, Özellikleri, Yazarları
 34. Müstezat Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri
 35. Müstezat Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri
 36. Kıt'a Nazım Şekli ve Özellikleri
 37. Rubai Nazım Şekli Açıklamalar Örnekler Konu Anlatımı
 38. Tuyuğ Divan Edebiyatı Nazım Şekli ve Özellikleri
 39. Murabba Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri
 40. Musammat Nazım Şekli ve Özellikleri
 41. Terkib-i Bend Nazım Biçimi ve Özellikleri
 42. Terci-i Bent Nazım Biçimi ve Özellikleri
 43. Çin Edebiyatı
 44. Filipin Edebiyatı
 45. Malezya Edebiyatı
 46. Singapurlu Edebiyat
 47. Doğu Timor kültürü
 48. Tayland edebiyat
 49. Laos Edebiyatı
 50. Kamboçya Edebiyat
 51. Edebiyat-Vietnam
 52. Kore Edebiyatı ve Manhwa
 53. Kore Edebiyatı'nda Roman
 54. Kore Edebiyatı
 55. İvan Bunin, Güneş Çarpması (Çeviren: Behlül Dündar)
 56. Mektup Nedir? Mektubun Tanımı, Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi
 57. Klasik Türk Edebiyatında Şathiyye Türü
 58. Klasik Edebiyatımızda Hicviye Türü
 59. Günlük Yazmak
 60. Edebiyatımızda Tevhid
 61. Kıpçak Türkçesi Nedir
 62. Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Nedir?
 63. Pekiştirme Sıfatları Nedir
 64. Sayı Sıfatları Nedir
 65. Belirtme Sıfatları Nedir
 66. Soru Sıfatları Nedir
 67. Belgisiz Sıfatlar
 68. Argo terimler sözlüğü türkçe