HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart Devlet bütçesi soru cevap

1. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Müdürlüğü nere bağlıdır?

Hazine Müsteşarlığı


2. Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde hangi banka devlet paralarını korumukla görevlidir?

Zıraat Bankası


3. Hazine Müsteşarlığına bağlı olanlar?


a) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
b) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
c) Ihracat Genel Müdürlüğü
d) Dış ekonomik ilişkiler Genel Müdürlüğü

4. Hazine müsteşarlığının Görevleri?


a) Devlet lehine doğacak alacakları tahsil etmek
b) Gelirler ve giderler arasında yer bakımından uyum sağlamak
c) Devlet ve ona bağlı kurumların borçlanmalarına aracılık etmek
d) Kamu harcamalarının gerektirdiği ödemeleriyapmak


5. Hangi yılda Osmanlı Döneminde nakit hareketlerinin yürütülmesinde bankalardan yararlanılmaya başlanmıştır?

1863


6. Merkez Bankası hangi yılda kurulmuştur?

1930


7. Hazine bonosunun özellikleri?


a) Likiditesi kolaydır
b) En çok1 yıl vadelidir
c) Bütçede gelir-giderlerin zaman bakımından denkleştirilmesi için en çok kullanılan yöntemdir
d) Faizleri, vergi ve resimden muaftır


8. Hazine ile Merkez Bankasının ilişkilerini düzenleyen yasa hangi yılda çıkarılmıştır?

1970

9. Bütçeye ait gelir ve giderlerin tek bir hesap içinde incelenmesine ne ad verilir?

Hazine birliği


10. Hazine bonosu ihracının yasal dayanağı nedir?


Bütçe Kanunu

11. Başlangıçta bütçe denkliği sağlanmamışsa bütçe açığı kapatmak için Hazine neye baş vuracaktır?


Uzun vadeli borçlanmaya


12. Garanti bonolarının vadesi ne kadardır?

9 Ay

13. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yatırılmış veya hazineye bırakılmış paralara ne ad verilir?

Emanet Paralar

14. Osmanlı Bankası veznedarlık görevini ne zaman Ziraat Bankasına vermiştir?

1927

15. Gelir vergisi taksit ödeme dönemi?

Mart-Haziran-Eylül


16. Bütçe döneminde gelir-gider uyumsuzluklarının yarattığı açıklar nasıl karşılanır?

Kısa vadeli borçlanma ile

17. Osmanlı Bankası hangi yılda kurulmuştur?

1863

18. Osmanlı döneminde devletin veznedarlık ve nakil işleri ile kim görevlendirilmiştir?

Osmanlı Bankası


19. Hazinenin bütçe uygulamasanı ilişkil işlevleri?

a) Hazine hesabını tutmak ve bu konuda sorumlu diğer kurumlarla işbirliği yapmak
b) Her yıl bütçede kamu kesiminin finansman ihtiyaçlarını ve mali dengesini sağlamak
c) Yıllık programlarla bütçe ilişkilerini mali denge içinde sağlamak
d) Kamu harcamalarının gerektirdiği ödemeleri yapmak

20. Kamu Finansman genel müdürlüğü nere bağlıdır?

Hazine Müsteşarlığı

21. Nakit yönetimi ve hazine birliğini sağlamak hangi saymanlığı verilmiştir?

İç ödemeler saymanlığı


22. Kamu finansman genel müdürlüğünün görevleri?

a) Hazine işlemlerini yürütmek
b) Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak
c) Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemelerini yapmak
d) İçödemeler vedış ödemeler saymanlıkları kurmak veyürütmek


23. Merkez bankası avanslarının süresi ve genel bütçe ödeneklerine göre oranı en fazla ne kadardır?

1 yıldan uzun %15


24. Hazinenin işlevlerini yürütürken en yakın ilişkide olduğu banka nedir?

Merkez bankası


25. Hazinenin bütçe açıklarını kapatmak için başvurduğu kaynaklar?


a) Hazine bonoları
b) Vergiler
c) Merkez Bankası avansları
d) Emanet Paralar


26. Hazinenin ihraç ettiği bonolar?

a) olağanüstü hallerde çıkarılacak bonolar
b) Hazine Bonoları
c) MüteahhitBonoları
d) Kefalet Bonoları

27. Mal varlığı ile işletmel hesaplarını birlikte gösteren muhasebe sistemi hangisidir?

Logismografi
28. Ifadeler?

a) Devlet muhasebesi daha çok gelir giderlerin izlenmesi ve sonuçların denetimini sağlar
b) Devlet muhesebesi milli muhasebe, milli gelir ve giderlerin izlenmesi ve sonuçların denetemini sağlar
c) Devlet muhasebesi mali yönetimle ilgili önemli bir araçtır
d) Devlet muhasebesi makro ekonomik politikaların belirlenmesine yardımcı olur.


29. Bütçe hesaplarıyla birlikte mal varlığı hesapları, gelir ve gider tahakkuklarını gösteren muhasebe sistemi nedir?

Constante


30. Devlet Faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan sistemler?


a) Schneider
b) Constante
c) Logismografi
d) Kameral


31. Devlet muhasebesi ile işletme muhasebesi hangisinde paralellik gösterir?

Kayıt düzeninin genel ilkeleri


32. Bilanço hesapları?

a) Sabit ve uzun dönem varlıklar hesabı
b) Uzun dönem kaynakları
c) Stoklar ve aracı hesaplar
d) Mali Hesaplar

33. Devlet muhasebesi genel yönetmeliği hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

1948

34. Nakit esasının faydaları?

a) Sabit ve basit olması
b) Işlemlerin izlenmesinin kolay olması
c) Hesap sonuçlarının kolay çıkarılması
d) Değerlerin kolay yapılması

35. Malvarlığı ve işletme hesaplarını birlikte gösteren muhasebe sistemi nedir?

Logismografi


36. Constante Muhasebe Sisteminin özellikleri?

a) Hesaplar arasındaki ilişki her zaman sabittir
b) Iki yanlı kayıt yöntemi ile kameral yöntemlerin birleşmesiyle oluşur
c) Gelir ve giderlerin borçlu ve alacaklı yöntemlerin birleşmesiyel oluşur
d) Kıymet hareketleri borçlu ve alacaklı olmak üzere iki hesabaişlenir
37. Devlet muhasebesi ile işletme muhasebesi arasındaki farkları yaratan nedenler?

a) Üretilen mal ve hizmet
b) Mal varlığı
c) Gelirler
d) Giderler

38. Gelir ve gider tahakkuk ettiği halde tahsil edilmeyen veya ödenmeyen miktarların izlenmesi mümkündür?

Yeni Kameral

39. Devlet muhasebesinin bütçe uygulaması ile ilgili görevleri?

a) Devlet gelir ve giderlerinin kayıtlarını tutmak
b) Devlet malvarlığı ile ilgili bilgilerin kaydını tutmak
c) Nakit hareketlerini izlemek
d) Milli muhasebe milli gelir ve devlet faaliyetleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak
40. Devlet muhasebesinin bütçe uygulamasına ilişkin görevleri?

a) Nakit hareketlerini izlemek
b) Devlet giderlerinin kaydını tutmak
c) Bütçe ödeneklerinin aşılıp aşılmadığını izlemek
d) Işlemlerin yasalara uygunluğunun denetimi

41. Tahakkuk esasının faydaları arasında yer alanlar?

a) Kamu hizmetlerinin maliyetinin bir bütün olarak görülebilmesi
b) Belirli dönemler içinde maliyet analizlerinin yapılabilmesi
c) Fayda-maliyet analizi ile öncekilere göre seçenek programlarının değerlendirilmesi
d) Alınan mal ve hizmetleri ayrıntılı olarak görülmesi42. Devlet muhasebesinde kasaya parasal bir giriş veya kasadan parasal bir çıkış fiilen gerçekleştiği zaman işlemin muhasebe kaııtlarına geçirilmesine ne denir?

Nakit Esası


43. Kamu muhasebe düzeninde hesapların bütünleştirilebilmesi (konsolidasyon) için gerekli olan nedir?

Ikili kayıt(Muvazaf) yönteminin kullanılması


44. PPBS muhasebe kayıtlarının hangisine göre tutulmasını genellikle kabul etmektedir?

Yumuşatılmış tahakkuk esası

45. Ülkemizde Devlet Muhasebe sisteminin esasını oluşturan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

1948

46. 18.yy Avusturyada uygulanan Muhasebe sistemi hangisidir?

Eski Kameral


47. Mal sahibi (devlet) memur hesaplarının tutulması hangi muhasebe sisteminde yer almıştır?

Logismoğrafi

48. Logismoğrafi muhasebe sistemi hangi ülkelerde uygulanmıştır?

Italya

49. Sosyo-ekonomik analizler yapma amacına yönelmiş Muhasebe Sistemi hangisidir?

Milli muhasebe sistemi

50. Iki yanlı kayıt yöntemi ile Kameral Yöntemlerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan muhasebe sistemi hangisidir?

Constante

51. Devlet Muhasebesinde hesapların ayrımında hangi sistemi kullanılır?

Desimal sistem

52. Nakit esasının faydaları

a) Sade ve basit olması
b) Değerlendirmelerin kolay olması
c) Hesap sonuçlarının kolay çıkarılması
d) Işlemlerin izlenmesinin kolay olması

53. 1928 yılında çıkarılan talimatname ile iki yanlımuhasebe sistemi yerine hangi sistem belirlenmiştir?

Tasnif Yevmiyesi

54. Akım hesaplarının bilanço hesapları içinde yer alanlar?

a) Sabituzun dönem varlıklar hesabı
b) Uzun dönem kaynakları hesabı
c) Üçüncü şahıs hesapları
d) Gelirler ve arizi kazançlar hesabı

55. Durum hesapları?

a) Stoklar hesabı
b) Mali hesaplar
c) Uzun dönem kaynakları hesabı
d) Üçüncü şahıs hesapları

56. Ülkemizde muhasebe kayıtları hangi yönteme göre yapılmaktadır?


Ikili kayıt sistemi


57. Devlet Muhasebesinde kayıtlar hangi esasa göre yapılır?


Nakit veya tahakkuk

58. Scheider muhasebe sistemi özellikleri?


a) Mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına yer verilmiştir
b) Yevmiye defteri, defteri kebir gelir ve gider defteri olmak üzere üç defter kullanılmaktadır
c) Bütçe denetimini tam olarak yerine getirebilmektedir
d) Devlet mal varlığı ortaya koymaktadır.

59. Constenta muhasebe sisteminin özellikleri?

a) Her kayıt hareketi bir borçlu biri alacaklı olmak üzere iki hesaba işlenir
b) Hesaplar arası ilişki sabittir
c) Kasa defteri gelir ve gider defteri olmak üzere iki defter kullanır
d) Gelir ve giderleri tahakkuk aşamasında kayıt ilkesini benimsemiştir

60. Devlet Muhasebesi görevleri ?


a) Makro düzeyde ekonomik politikaların belirlenmesine yardımcı olur
b) Ülke ekonomisinin planlamasına yardımcı olur
c) Devlet gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar
d) Kamu giderlerinin yasal sınırlar içinde harcanıp harcanmadığını ortaya koyar

61. Mal sahibi ve memur hesaplarının tutulması ilk önce hangi muhasebe sisteminde yer almıştır?

Logismografi sistemi


62. Devletin faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin nedenleri ile sonuçlarını parasal olarak ifade eden, kaydeden, sınıflandıran, yorum ve denetime elverişli dökümler yapan sisteme ne ad verilir?

MaliyetMuhasebesi


63. 18.yy Sadece Avusturyada uygulanan kasa hareketlerinin görüldüğü muhasebe sistemi nedir?


Eski Kameral Sistem


64. Iki yanlı kayıtsistemi ilk olarak hangi yılda uygulanmayabaşlamıştır?

1923


65. Ülkemizde Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1948


66. Giderlerin taahhütünün denetlenmesinde kim görev alır?


Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


67. Türkiyede bütçe dönemini kapatan hesaplar?


Saymanların yönetim dönemi hesabı
Bakan gider kesin hesabı
Gelir kesin hesabı
Hazine genel hesabı

68. Saymanın ita emri üzerinde yapacağı denetlemede yer alanlar?


Giderin kendisine gönderilen ödeme emri içinde olması
Bütçedeki tertibine uygun bulunması
Taahhüt ve tahakkuk belgelerin tam olması
Maddi hatanın olmaması

69. Gider kesin hesap cetvelinde yer alan bilgiler?


Senesi içinde alınan mallar

70. Neyi Sayman Hazırlar?

Yönetim dönemi hesabı

71. Bütçe gideri aşamaları?


Tahakkuk
İta emrine bağlanma
Ödeme
Taahhüt
72. Giderlerin taahhüt, tahakkuk ve ödenmesi aşamalarında denetlemelerde görev alanlar?


Sayıştay
Hiyerarşik üstler
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bütçe Dairesi Başkanı

73. Gider kesin hesabı cetvelinde yer alanlar?


Bütçe ile verilen ödenek
Senesi içinde eklenen ödenek
Senesi içinde tahakkuk eden giderler
Mali yıl sonunda kalan borçlar


74. Hazine genel hesabında yer alanlar?


Kesin hesap kanunu tasarısı
İta amirleri cetveli
Kesin hesap kanunu gerekçesi
Hazinenin yıllık genel mizanı

75. Gelir toplamakla görevli dairelerin hiyerarşik denetiminde görev alanlar?


Defterdar
Vergi Dairesi Müdürü
Tahakkuk Memuru
Tahsildar

76. Türkiye de bütçe dönemini kapatan hesaplar?

Saymanların Yönetim dönemi hesabı
Gelir Kesin Hesabı
Hazine Genel Hesabı
Bakanların Gider Kesin Hesapları77. Gelir kesin hesap cetvelinde yer alanlar?


Bütçedeki gelir tahmini
O yıla ilişkin tahakkuklar
Yıl içinde yapılan tahsilat
Gelecek seneye devreden bakiyeler

78. Giderlerin taahütlerinin denetlenmesinde yer alır?

Sayıştay


79. Kesin hesap Cetvelin de bulunanlar?

Tür ve isimleri itibariyle mali yılbaşından devralınan mallar
Yıl içinde alınan mallar
Yıl içinde sarfedilen mallar
Mali yıl sonundaki mevcutlar

80. Bakanlar kendi bütçelerine ait gider kesin hesaplarını Maliye Bakanlığı ile Sayıştaya ne kadar süre içinde sunarlar?

Mali yıl sonundan itibaren 4 ay içinde


81. Hazine genel hesabını kim düzenler?

Muhasebat Genel Müdürlüğü

82. Ayniyat saymanlarının yönetim dönemi hesabında yer alanlar?


Geçen yıldan devrolunan mevcut ve o sene içinde yapılan girişler
Mali yıl içindeki çıkışlar ile gelecek yıla devredilen mevcut
Sene içinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalar
Kayıp ve fire miktarı

83. Hazine genel hesabını kim düzenler?

Muhasebat Genel Müdürlüğü

84. Ayniyat saymanlarının yönetim dönemi hesabında yer alanlar?


Geçen yıldan devrolunan mevcut ve o sene içinde yapılangirişler
Mali yıl içindeki çıkışlar ile gelecek yıla devredilen mevcut
Sene içinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalar
Kayıp ve fire miktarı


85. Sayıştay ilamının temyiz süresi kaç gündür?

90


86. Sayıştay temyiz kurulu kaç yıl için seçilir?

4

87. Sayıştay ilanları kimlere teslim edilir?

CumhuriyetSavcısı


88. Saymanın kanuni hataya düşmesi nedeniyl, yaptığı giderin Sayıştayca kabul edilmeyerekkendisine ödettirilmesine ne denir?

Tazmin


89. Saymanların en geç yıl sonunda Sayıştay’a sundukları yönetimi hesaplarına dahil bütün işlemler yıl sonunda itibaren kaç ay içinde Sayıştay tarafından denetlenmiş olmalıdır?

7 Ay


90. Sayıştay’ca muhakemenin iadesi nedenleri?

Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrer olması
İbraz edilen belgede hile vayasahtekarlık bulunması
Esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle hükmünün kalkmışolması
Hükme etki edebilecek bazı belgelerin inceleme ve muhakeme sırasında olmayıp, hükümden sonra ortaya çıkması


91. Sayıştay dairelerince kararların temyiz nedenidir?

Yargılama usullerine uymamak


92. Sayman Neyi Hazırlar?

Yönetim Dönemi Hesabı


93. Sayıştay Temyiz Kurulu kaç yıl için seçilir?

4


94. Sayıştay sayman hesaplarının ön incelemesini kimler yapar?

Denetçiler

95. Sayıştay ilamlarının tebliğ edildiği kişiler?

Sayıştay Savcısı
Devlet Denetleme Kurulu
Sayman
Hükümle ilgili memur

96. Saymanın ya da diğer sorumlu memurun gerekli kanıtlayıcı belgeleri ibraz edememesinden dolayı devlete karşı borçlu sayılmasına ne denir?

Zimmet


97. Sayıştay Temyiz Kurulu kaç üyeden oluşur?

6

98. Temyiz Dilekçesine karşı kaç gün içinde cevap verilebilir?

30


99. Temyiz Kurulunun temyiz olunan karar hakkında alabileceği kararlar?

Kararı Kaldırır
Kararı düzelterek onaylar
Kararı Bozar
Kararı aynen onaylar


100. Muhakemenin iadesini isteyebilecek olanlar?

Maliye Bakanı
Sayıştay Daireleri
Aleyhine hüküm verilen
Savcı

101. Türkiye’de bütçenin siyasi bakımından genel denetimini yapacak olan asıl organ hangisidir?

TBMM genel Kurulu

102. Bütçe hesabı hangi işlemle kapanır?

Kesin hesap kanununun tasarısının TBMM’ce onaylanması


103. 1982 Anayasasına göre kesin hesap kanun tasarısı mali yıl sonucundan itibaren en geç kaç ay içinde TBMM’ne sunulur?

7


104. TBMM nin kesap kanun tasarısını reddi halinde ne gerçekleşir?

Hükümet düşer

105. 1982 Anayasasına göre 1982 Mali Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı TBMM’de ne zaman görüşülmek zorundadır?

1994 Mali Yılı bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte

106. Türkiyede bütçenin siyasi bakımdan genel anlamda denetimini yapacak olan asıl organ nedir?

TBMM Genel Kurulu


107. TBMM nin genel denetleme yolları?

Soru
Gensoru
Meclis Araştırması
Meclis Soruşturması

108. 1982 Anayasa’sına göre Kesin Hesap Kanun Tasarıları TBMM’de kaç günlük bir süre içinde görüşülmüştür?

75


109. 1961 Anayasasına göre Kesin Hesap Kanun Tasarısı Mali yılın sonundan itibaren en geç ne kadar bir süre içinde TBMM’e sunulur.

1 yıl 12 ay


110. 1961 anayasasından bütçenin denetlenmesiyle ilgili olarak getirilen yeni yollar?

Genel Görüşme

111. Genel Uygunluk bildirimine nelerin konulacağını ve bunların sıralama biçimini hangi organ belirler?

Sayıştay Genel Kurulu

112. 1982 Anayasasına göre Sayıtay kesin Hesap Kanun Tasarısının verilmesinden itibaren ne kadar zaman içinde genel uygunluk bildirimi düzenleyip TBMM’ne sunmalıdır?

75 Gün içinde


113. Kesin olarak ve son şekli ile belirtilmiş uygunluk bildirimi hangisine sunulur?

TBMM’ne

114. Genel uygunluk Bildirimini hazırlayan kuruluş nedir?

Sayıştay


115. Sayıştayda sayman yönetim hesapları ile bakan ve hazine hesaplarını karşılaştıran ve rapor hazırlayan denetçiler hangi şubede toplanmışlardır?

Kesin Hesap Şubesi

116. 1982 Anayasasına göre Kesin Hesap kanun Tasarısı mali yılın sonundan itibaren ne kadar zaman içinde TBMM Sunulmalıdır?

7 ay içinde

117. Genel Uygunluk Bildirimine nelerin konulacağını ve bunların sıralama biçimini hangi organ belirler?

Sayıştay Genel Kurulu

118. Türkiyede bütçenin siyasi bakımdan genel anlamda denetimini yapacak olan asıl organ nedir?

TBMM genel kurulu

119. Sayıştay tarafından bir uygunluk bulunup bulunmadığı incelenenler
i. Hazine Genel Hesabı
ii. Bakanların Kesin Hesabı
iii. Saymanların Yönetim Dönemi Hesabı

120. 1982 Anayasasına göre 1994 Mali Yılı Bütçe Tasarısının verilmesinden itibaren ne kadarzaman içinde genel uygunluk bildirimini düzenleyip TBMM’ne sunmalıdır?

75 gün içinde

121. TBMM’nin özel yollarla yaptığı bütçe denetimi ne anlama gelmektedir?

Sayıştay ve Bütçe Komisyonu aracılığı ile yaptığı denetimdir.

122. Bütçe hesabı ne ile kapanır?

Kesin hesap kanunu tasarısının TBMM’nce onaylanması ile


123. Üretmiş olduğu yarı kamusal mal ve hizmetlerle topluma sağladığı genel fayda karşılığı hazine yardımı alan kuruluşlar?

Anadolu Üniversitesi
D.S.İ
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü

124. Katma bütçeler bütçenin hangi temel ilkelerine aykırı olarak düzenlenir?

Genellik ve Birlik


125. Giderlerini özel gelirleriyle karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kuruluşlara ne ad verilir?

Katma Bütçeli

126. Özel Bütçeli idareler?


Milli Prodüktivite Merkezi
Türk Standartları Enstitüsü
Basın İlan Kurumu
Anadolu Ajansı

127. Katma Bütçeli Kuruluşların özellikleri?

Kendilerine ait bütçe kanunu vardır
Tüzel kişilikleri vardır
Döner Sermaye işletmeleri kurulabilirler
Bütçe süreci yönünden genel bütçe kurallarına tabidir

128. Üniversitelerde öğrencilerden alınan harçlar ne tür fayda sağlar?

Özel Fayda

129. Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak çalışan ve sınai ve ticari faaliyette bulunan fon işletmelerine ne ad verilir?

Döner Sermayeli İşletme

130. Döner Sermaye işletmelerinin özellikleri?

Kapasite fazlası
Atıl kaynak bulunması
Kamusal mal üretilmesi
Pazarlanabilir ürünlerin piyasaya sürülmesi
Ek gelir sağlaması

131. Türkiyede döner sermaye uygulaması hangi yıl başlamıştır?

1925

132. Döner sermaye yönetimindeki sorumlu sayman, kime bağlıdır?

Muhasebat Genel Müdürlüğü

133. Döner Sermaye işletmelerindeki görevliler?

Tahakkuk Memuru
Sorumlu Sayman
Ayniyat Memuru
İşletme Müdürü

134. Yükseköğretimde üniversitelerin öğrencilerden aldığı harçlar ne tür fayda sağlar?

Özel Fayda

135. Katma bütçeli idareler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Anadolu Üniversitesi
YÖK

136. Özel Bütçeli kuruluşlar?

Milli Prodüktivite Merkezi
Türk Standartları Enstitüsü
Basın İlan Kurumu
Anadolu Ajansı

137. Hangi kuruluş yarı kamusal mal ve hizmetlerle topluma sağladığı genel fayda karşılığı Hazine Yardımı alır?

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü138. Bütçe içi fon uygulamasının amaçları?

Yürütme organının yasama organından programlar itibari ile aldığı harcama yetkisini genişletmek
Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde çabuk karar alabilmek
Gelecek yıllara yaygın proje ve faaliyetlere kaynak bulmak
Bütçe uygulama sürecindeki gecikmeleri engellemek

139. Katma bütçeler öz gelirleri yetmediği takdirde harcama yapabilmek için ne alırlar?

Hazine Yardımı alırlar.

140. Döner sermaye işletmelerin yasal olarak mali sistem içinde yer almasını sağlamıştır?

Genel Muhasebe Kanunu

141. Döner Sermayeli işletmelerin kuruluş nedeni içinde yer alanlar?

Ekonomideki kapasite fazlasını kullanmak
Atıl kaynakları kullanmak
Pazarlanabilir mal üretmek
Ek gelir sağlamak


142. Döner Sermayeli işletmelerin denetiminde görev alanlar?

TBMM
Maliye Bakanlığı
İşletmelerin bağlı olduğu kuruluş
Sayıştay

143. Döner Sermayeli işletmelere başlangıçta tahsis edilen sermayeye ne denir?

Nominal sermaye144. Başarılı bir döner sermaye yönetimi için gerekenler?

Öncelikle devlet kuruluşlarında asıl kamu hizmetinde kullanılmayan kapasite ve kaynak fazlası bulunmadır.
Önceden fazla sermaye meydana getirilip bunu döner sermayenin kuruluş gerekçesi olarak kullanmak uygun değildir
Üretilen yan ürün parazlanabilir nitelikte olmalıdır
Döner sermaye faaliyeti kamu hizmeti işlevini aksatmamalıdır.

145. Döner sermayeli işletmenin özellikleri?

Kapasite fazlasını kullanması
Atıl kaynakları değerlendirmesi
Ürünlerin pazarlanabilir olması
Asıl kamu hizmetinin satılamaması

146. Döner sermayeli işletmelerde tahakkuk memurluğu hangi görevli tarafından yürütülr?

İşletme Müdürü

147. Genel ve katma bütçeli idareleri bağlı olarak çalışan ticari ve sinai nitelikte faaliyette bulunan fon işletmelerine ne denir?

Döner sermayeli işletmeler

148. Türkiyede döner sermaye işletmelerini denetleyen kuruluşlardan biri nedir?

Sayıştay

149. Türk Bütçe sisteminde döner sermaye uygulamasına hangi yılda ve hangi alanda başlanılmıştır?

1925-Tarım

150. Özerk bütçeli kuruluşa örnek?

TRT Kurumu151. Katma bütçeli kuruluşlar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Anadolu Üniversitesi
Telsiz Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel müdürlüğü

152. Kamu kesiminde belli kamu kuruluşlarının bütçeleri bütçenin temel ilkeleri olarak değerlendirilen hangi iki ilkeye aykırı olarak düzenlemektedir?

Birlik_Genellik

153. Giderlerini özel gelirleriyle ve genel bütçe dışında yönetilen Kamu kuruluşlarının bütçelerine ne ad verilir?

Katma Bütçe

154. Genel ve katma bütçe harcamalarının toplanması ve katma bütçelere yapılan Hazine yardımının düşülmesi ile yapılan bütçeye ne ad verilir?

Konsolide Bütçe


155. Bağlı ortaklıkları hangi kuruluş denetlemektedir?

Yüksek Denetleme Kurulu

156. KİT’lerin Özellikleri?

Tüzel kişiliğe sahip olmaları
Yönetim ve Denetimleri dışındaki faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olmaları
Genel Muhasebe ve Devlet İhale Kanunlarına tabi olmamaları
Sermayeleriyle sınırlı sorumluluk taşımaları

157. KİT’lerde en üst düzey yetkili ve sorumlu karar organı nedir?

Yönetim Kurulu

158. Yüksek Denetleme Kurulu yıl sonu bilanço ve sonuç hesapları ile teşebbüslerin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporlarını inceleyerek kime verir?

TBMM KİT Komisyonu

159. Sermayesinin tamamı KİT lere ait olup bağlı olan işletme yada işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

Müessese

160. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman kaynakları?

Genel Bütçe Yardımları
Devlet Yatırım Bankası Kredileri
Dış Proje Kredileri
Kaynak-Ödeme Fazlası

161. Kamu İktisadi Teşebbüslerin ödemeleri kaynaklarını aşarsa ne ortaya çıkar?

İşletme Açığı

162. KİT’lerin bütçe denetiminde kimler görev alır?

İlgili Bakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu
TBMM Genel Kurulu
TBMM Kit Komisyonu

163. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya da Kamu İktisadi Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının en az %15’ine en çok %50’sine sahip bulundukları Anonim Şirketlere ne ad verilir?

İştirak

164. Kit’lerin personel rejiminin yandığı ilkeleri?

Yetenek
Verimlilik
Süreklilik
Siyaset Yapma

165. Kamu iktisadi Teşebbüslerinden hangisi işletmeci olarak öncülük yapmıştır?

Sümerbank

166. Sermayesinin tamamı bir İDT veya KİK’na ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlere ne ad verilir?

Bağlı Ortaklık

167. İDT (İktisadi Devlet Teşekkülüne örnek)

Seka

168. KİT’lere örnek?

Halk Bankası
Turizm Bankası
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
TPAO

169. Bağlı ortaklıkları hangi kuruluş denetler?

Yüksek Denetleme Kurulu

170. KİT’lerin özellikleri?
Tüzel kişiliğe sahip olması
Genel Muhasebe ve Devlet İhale Kanunlarına tabi olmaması
Sayıştay Denetimine tabi olmaması
Sorumluluğun sermaye ile sınırlandırılmış olması

171. KİT’lerde en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı nedir?
Yönetim Kurulu

172. KİT’lerin bütçe sisteminde yer alan Kuruluşlar?

Yüksek Denetleme Kurulu
İlgili bakanlık
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

173. KİT’lerin personel rejiminin dayandığı ilkeler?

Yetenek
Özendirme
Verimlilik
Süreklilik

174. Yüksek Denetleme Kurulu hazırladığı raporları nereye sunar?

TBMM Kit Komisyonuna

175. KİT’lerin ödemelerinin kaynaklarını aşması durumunda ne söz konusu olur?

İşletme Açığı

176. Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüsleri yatırım ve işletme faaliyetlerini nereye bağlı olarak yürütürler?

Yıllık Program, Kalkınma Planı ve Bütçe

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 152 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 203 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 173 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 167 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 187 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
bütçesi , cevap , devlet , soru

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Devlet Bütçesi Ünite Özetleri Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:43
Sosyal politika ders notları özet soru cevap Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:41
İzmir-Aliağa Devlet Hastanesi Adenca Hastaneler 0 16.Aralık.2018 18:50
iktisat notları soru-cevap 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 12.Aralık.2018 21:10
iktisat notları soru-cevap Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 12.Aralık.2018 21:10


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş istanbul escort celtabet giriş venusbet truvabet giriş Slotbar Betcup giriş Artemisbet tv Pashabahis giriş