HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

Anayasa Hukuku Çalışma Soruları
1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
TALİ KURUCU İKTİDAR

3)Carre de Malberg'e göre yasama ve yürütme fonksiyonları arasındaki fark nedir?
HİYERARŞİ

4)Milletvekili seçilme yaşı hangisidir?
30

5)"Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya atılması suretiyle yapılan" oylama çeşidi, nedir?
GİZLİ OYLAMA

6)Başbakanın TBMM'den güven istemesi halinde, güven isteminin reddi için aranan çoğunluk nedir?
SALT ÇOĞUNLUK

7) Klasik parlamenter sistemden sapan, başkanlık ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem özelliğine sahip bulunan Anayasa nedir?
5.FRANSIZ CUMHURİYETİ ANAYASASI

1982 Anayasası'na göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı kimdir?
ADALET BAKANI

9) "Gerek Anayasanın gerekse Anayasa veya yargı kararları yoluyla eklenen diğer ilke ve kuralların kapsadığı, anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normlarına verilen addır". Verilen tanımın karşılığı nedir?
ANAYASALLIK BLOKU

10) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart nedir?
YAZILI VE SERT BİR ANAYASA

11) Yönetmeliklerin ilk defa düzenleme konusu olduğu anayasa nedir?
1961 ANAYASASI


12) TBMM'nin hükümeti düşürme yetkisine sahip olduğu ancak yürütme organının meclisi feshetme yetkisinin olmadığı anayasamız hangisidir?
1924 ANAYASASI

13) Bir bakanın siyasal sorumluluğu gereği meclis tarafından uzaklaştırılması sonucunu doğuran denetim aracı hangisidir?
GENSORU

14) TBMM'nin her yıl kendiliğinden toplandığı ay hangisidir?
EKİM

15)Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanlığı'na vekillik kim eder?
TBMM BAŞKANI

16) Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki oylamada oranın çoğunluk oranı nedir?
2/3

17) Bakanlar Kurulu olağanüstü hal rejimlerini en fazla ne kadar süre için ilan etme yetkisine sahiptir?
EN FAZLA 6 AY

18) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
1982 ANAYASASI

19) "Siyasal karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle" oluştuğu devlet sistemine ne ad verilir?
KARŞILIKLI TALEP

20) Bakanlar Kurulu bütçe tasarıları ve raporunu mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM'ye sunar?
75

21) Kurucu Meclis'in yaptığı seçim kanunlarına göre Millet Meclisi için benimsenmiş seçim sistemi a hangisidir?
D HONTD SİSTEMİ

22) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
1982 ANAYASASI

23) Siyasi partilerin mali denetimi hangi mercii tarafından yapılır?
ANAYASA MAHKEMESİ

24) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yasama organınca karar verilmesi halinde, bu kararın iptali aşağıdaki hangi yargı merciinden istenir?
ANAYASA MAHKEMESİ

SORU YANIT

1-Milletvekilllerinin başta yürütme organı olmak üzere toplum ve diger bütün kurum, kuruluşlara karşı tam bagımzıklık sağlaması amacıyla herjangi bir resmi ya da özel işle görevlendirilmemesine ne ad verilir?
A)yasama dokunulmazlığı
B)yasama uymsuzluğu
C)yasama yasağı
D)yasama istegi
E)yasama sorumsuzluğu
(B)

2)Seçim çerçevelerinin nüfuslarına göre degiien sayıda olamk üzere birden çok milletvekili çıkardığı seçim sistemine ne ad verilir?
A)liste usulü
B)tek isim
C)çoğunluk sistemi
D)basit çoğunluk
E)mutlak çogunluk
(A)

3-Siyasi partiler, milletvekili genel veya ara seçimlerinde göstrecekleri adayı nasıl belirlerler?
A)seçim çevrelerinde görev alan ilçe seçim kurallarının belirleyecegi esaslara gör
B)tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslarının herhangi biri veya birkaçı ile
C)sisyası partili liderlerinin seçimi ile
D)seçim çevrelirindeki il ve ilçe teşkilatlarının belirleyecegi esaslara göre
E)zorunlu ön seçim ile
(B)

4-anayasa ve ilgili yasalarda düzenlendigi şekliyle milletvekili seçimiyle ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi söylenmez?
A)Cumhurbaşkanının milletvekili adaylarını reddetme yetkisi vardır
B)milletvekili seçimleri beş yılda bir yapılır
C)milletvekili adayı olabilmek için en az ilkokulu mezunu olmak gerekir
D)tpolam bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar milletvekili seçilemezler
E)yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları gümrük kapılarında oy kullanabilir
(A)

5-Milletvekili seçimi kanununa göre seçim çevrelerini belirleme görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?
A)Cumhurbaşkanı
B)Anayasa Mahkemesi
C)Yüksek seçim kurulu
D)TBMM genel kurulu
E)bakanlar kurulu
(C)

6-Milletvekillerinin yasama dönemi sırasında seçmenler tarafından azledilmemeleri hangi ilkelenin bir sonucudur?
A)milletin temsili
B)parlamenter muafiyetler
C)yasama sorumsuzluğu
D)yasama dokunulmazlığı
E)yasama uyumsuzluğu
(A)

7-Aşağıdaki suçlardan hangisi milletvekili seçilmeye engel degildir?
A)trafik suçu
B)zimmet
C)rüşvet
D)hırsızlık
E)satecilik
(A)

8-Aşagıdakilerden hangisi milletvekilliği statüsünün unsurlarından biri degildir?
A)milletin temsili
B)yasama dokunulmazlığı
C)milletvekili andı
D)milletvekili saygınlığı
E)yasama sorumsuzluğu
(D)

9-TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
A)kanun
B)kanun hükmünde kararname
C)meclis kararı
D)bakanlar kurulu kararnamesi
E)tüzük
(A)

10-İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesinde istifanın geçerli olduğunu aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
A)TBMM komisyonalrından biri
B)bakanlar kurulu
C)başbaknlık
D)TBMM genel kurulu
E)TBMM başkanlık divanı
(E)

11-Bir milletvekilinin kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunda görev alamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?
A)yasama dokunulmazlığı
B)yasama uyumsuzluğu
C)yasama sorumsuzluğu
D)milletin temsili
E)kanunların genelliği
(D)

12-SEçmenlerin seçtikleri partinin aday listesindeki sırayı değiştirebilmelerine olanak tanıyan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)nisbi temsil
B)D'hont sstemi
C)karmal liste
D)tercihli oy
E)bloke liste
(D)

13-D'hont seçim sistemini en büyük özelliği aşagıdakilerden hangisdir?
A)küçük partilere seçim imkanı vermek
B)bölge barajını ulusa yayamak
C)milletvekili sayısında arttırıma gidebilmek
D)anamuhalefet partilerine öncelik tanımak
E)milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dagıtmını sağlamak
(E)

14-Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlştır?
A)meclis tolantısı sırasında bir milletvekilinin bir başka milletvekilini yarlaması sorumsuzluk kapsmaına girmez
B)sorumsuzluk kapsamına giren eylemlerden dolyı milletvekilliği sıfatının sona ermesinden sonrada kovuşturma yapılamaz
C)TBMM başkanlık divanı gerekli hallerde milletvekillerinin sorumsuzluğunu kaldırabilir
D)ancak oy söz veya düşünce açıklaması yoluyla işlenmiş eylenmelr sorumsuzluk kapsamına girer
E)bir eylemin sorumsuzluk kapsmaına girebilmesi için meclis çalışmaları srasında işlenmiş olması gerekir
(C)

15-seçim sistemleri oyların degerlendiriliş şekline göre nasıl sınıflandırılır?
A)basit çogunluk ve mutlak çogunluk şekline göre nasıl sınıflandırılı?
B)en büyük artık usülü ve D'hont usülü olarak iki ana guruba ayrılır
C)liste usülü ve dar bölge usülü olarak iki ana gruba ayrılır
D)çogunluk sistem ve nispi temsil sistemi olarak iki ana gruba ayrılır
E)en kuvvetli ortalama sistemi ve milli bakiye sistemi olarak iki ana duruba ayrılır
(D)

16-bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına aşagıdakilerden hangisi karar verir?
A)bakanlar kurulu
B)başbakanlık
C)TBMM
D)cumhurbaşkanı
E)anayasa mahkemesi
(C)

17-Geniş anlamada seçim sistemleri deyimi aşagıdakilerden hangisi kapsamındadır?
A)seçimlerin denetimi
B)oy verme usulleri
C)seçimlerin yönetimi
D)seçme seçilme yeterliliği
E)seçim istatistiklerini
(E)

18-Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin başkanlık divanı üyelerinden biri degildir?
A)meclis başkanı
B)başkan vekilleri
C)saymanlar
D)katip üyeler
E)idare amirleri
(C)

19-Yasama dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı başvuru mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A)TBMM genel kurulu
B)yüksek seçim kurulu
C)yargıtay
D)danıştay
E)anayasa mahkemesi
(E)

20-Mecliste üyelerin el kaldırması suretiyel gerçekleştirilen oylama usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A)işaretle oylama
B)gizli oylama
C)sözle oylama
D)açık oylama
E)elektronik oylama
(A)

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 87 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 120 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 100 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 95 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 115 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
anayasa , Çalışma , hukuku , soruları

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anayasa Hukuku Ünite Özetleri Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:43
İdare Hukuku Çalışma Soruları Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:41
Ticaret Hukuku Ders Notları 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:34
Istatistik Ara (vize) Deneme soruları 4 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:32
Anayasa Mahkemesi Rwa Hukuk 0 12.Aralık.2018 20:25


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet avcılar escort Ataköy escort Avcılar escort goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş mersin escort adana escort ankara escort istanbul escort