HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart İdare Hukuku Çalışma Soruları

İdare Hukuku Çalışma Soruları
İDARE HUKUKU

1. Merkezi idarenin başkent teşkilatına dahil olanlar?


a) Cumhurbaşkanı
b) Bakanlıklar
c) Başbakan
d) Bakanlar Kurulu

2. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?

Bakanlık

3. Bakanın idari yetkileri?


a) Hiyerarşik yetki
b) Harcama Yetkisi
c) Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi
d) Yönetmelik çıkarma yetkisi

4. Bakanlığın başkent teşkilatının birimleri?

a) Ana hizmet birimleri
b) Danışma birimleri
c) Yardımcı birimler
d) Denetim Birimleri

5. Bir hizmet gibi doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı olan kuruşlar?


a) Diyanet işleri başkanlığı
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) MIT


6. Devlet Denetleme Kurulunun denetim alanına girenler?


a) Işçi ve işveren teşekkülleri
b) Kamuya yararlı dernekler
c) Kamu kurumları
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


7. Cumhurbaşkanlığı örgütünün bölümleri?


a) Cumhurbaşkanlığı danışmanı
b) Devlet Denetleme Kurulu
c) Güvenlik istihbarat teşkilatı
d) Cumhurbaşkanlığı yaverliği


8. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini oluşturan belli başlı bölümler?


a) Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği
b) Başyaverlik
c) Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürlüğü
d) Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı

9. Bakanların bakanlıktaki kamu görevlileri üzerindeki hiyerarşi yetkileri?

a) Emir ve yön vermek
b) Bazı görevlileri atamak
c) Sicil vermek
d) Disiplin Cezası uygulamak


10. Hükümetin kuruluşuyla ilgili ifadeler?

a) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır
b) Bakanların seçimi başbakan tarafından yapılır.
c) Anayasada meclis dışından bakan atama imkanı mevcuttur
d) Bakanlar Kurulunun listesi TBMM’ne sunulur
11. Cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olması Anayasada bazı düzenlemeleri getirmiştir. Bunlar


a) Cumhurbaşkanının görev süresinin meclisin görev süresinden daha uzun olması
b) Aynı kişinin arka arkaya Cumhurbaşkanı seçilememesi
c) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle ilişiğinin kesilmesi
d) Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin Millet Meclisi üyeliği sıfatının sona ermesi


12. Bakanların görevleri?


a) Başbakana yardım etmek
b) Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak
c) Başbakan tarafından verilen görevleri yerine getirmek
d) Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak

13. Bakanlık Müsteşarlığı


a) Bakanın en yakın yardımcısı ve danışmanıdır
b) Müsteşarlık görevi sürekli bir görevdir
c) Müsteşar bakandan sonra bakanlığın en yüksek amiridir
d) Ulkemizde siyasal müsteşarlık müessesi mevcut değildir

14. Devlet Denetleme Kurulunun görev alanına girenler?

a) Tüm kamu kurum ve kuruluşları
b) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruşları
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Her türlü düzeyde işçi ve işveren teşekkülleri

15. Devlet Denetleme Kurulu Başkanının görev süresi ne kadardır?

5


16. Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini kim temsil eder?

Cumhurbaşkanı


17. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan asgari eğitim düzeyin nedir?

Yüksek okul mezunu olmak


18. Yürütmenin tarafsız ve sorumsuz öğesi nedir?

Cumhurbaşkanı


19. Yeni kurulan bir hükümet hangi süre içinde güvenoyu almak için TBMM başvurmak zorundadır?

Bakanlar kurulunun kurulmasını takip eden 1 hafta içinde


20. Valinin adli alandaki görev ve yetkileri


a) Savcıdan adalet işlerinin nedenlerini sormak
b) Savcıdan kamu davası açmasını istemek
c) Cezaevlerini gözetmek
d) Tutuk Evlerini denetlemek

21. Il idare kurulu üyeleri?

a) Hukuk işleri müdürü
b) Defterdar
c) Milli Eğitim Müdürü
d) Tarım Müdürü

22. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle, bir ilin sınırlarının değiştirilmesi hangi hukuki değişme ile gerçekleşir?

Içişleri Bakanlığının ortak kararnamesi

23. Valinin nitelikleri?

a) Il idaresinin başıdır
b) Ilde hükümetin temsilcisidir
c) Il idaresinin başıdır
d) Hiyerarşik amirdir

24. Kaymakamın görev ve yetkileri?

a) Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
b) Tüzükleri ilan etmek
c) Ilçede kamu düzenini sağlamak
d) Hiyerarşik yetki kullanmak


25. Valinin statüsü, görevlileri ve atanması ile ilgili ?

a) Vali ilde devletin hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir
b) Vali,kendisine ulaşan şikayetlerle ilgili olarak askerlik şubesinden ancak bilgi isteyebilir
c) Vali askeri, adli ve yerinden yönetim kuruluşları dışındaki tüm devlet daire ve müseseselerini denetleyebilir
d) Vali, içişleri bakanının önerisi, Bakanlar Kurulu’nun kararı Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

26. Kaymakamın görevleri?

a) Hükümet kararlarının uygulanmasını sağlamak
b) Ilçede kamudüzenini sağlamak
c) Ilçedeki merkezi kuruluşları hiyerarşik yetki kullanmak
d) Kanun açıkça yetki verdiği hallerde devlet tüzel kişiliği adına işlemler yapmak

27. Bucak meclisi yılda kaç kez ve ne zaman toplanır?


Yılda bir kez ekim ayı başında

28. Il idare şube başkanları kimin emri altındadırlar?

Valinin


29. Il idare kurulunun üyeleri?

a) Milli Eğitim Müdürü
b) Sağlık Müdürü
c) Hukuk Işleri Müdürü
d) Bayındırlık Müdürü


30. Bucak Komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?

1

31. Valinin Yetkileri?

a) Hükümet ve bakanların karar ve emirlerini yürütmek
b) Il teşkilatındaki devlet memurları üzerinde hiyerarşik yetki kullanmak
c) Resmi törenlere başkanlık etmek
d) Ilçe, bucak köyleri denetlemek

32. Ilçe idare kurulunda yer alanlar?

a) Kaymakam
b) Yazı işleri Müdürü
c) Milli Eğitim Müdürü
d) Tarım veKöyişleri Müdürü

33. Bucaktaki tüm kolluk güçleri kullanma yetkisine sahiptir?

Bucak Müdürü

34. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle bir ilin sınırlarının değiştirilmesi hangi düzenleme ile gerçekleşir?

Iç işleri bakanlığın ortak kararnamesi35. Bir bucağın bağlı bulunduğu ilin değiştirilmesi suretiyle, bir ilin sınırlarının değiştirilmesihangi hukuki düzenleme ile gerçekleşir?


Içişleri Bakanlığının ortak kararnamesi


36. GAP bölge idaresi içinde olan iller?


a) Adıyaman
b) Siirt
c) Şanlıurfa
d) Diyarbakır


37. kim bucaktaki tüm kolluk güçlerini kullanma yetkisine sahiptir?

Bucak Müdürü


38. Idarenin sorumluluğunun doğması için gerekli koşullar?


a) Idari bir işlemin olması
b) Bir zararın doğması
c) Idari davranış ile zarar arasında nedensellik bağı olması
d) Idarenin kusuru

39. Ilçe idare şube başkanların?

a) Milli Eğitim Müdürü
b) Jandarma Komutanı
c) EmniyetMüdürü
d) Mal Müdürü

40. Ilçe idare kurulunun üyeleri?

a) Tarım ve köy işleri müdürü
b) Mal Müdürü
c) Milli eğitim Müdürü
d) Yazıişleri müdürü

41. Bucak komisyonu üyeleri kaç yıl süre için seçilir?


1

42. Ilde kamu düzeninin korumak için gerekli tüm kolluk önlemlerini alma yetkisi kime aittir?

Valiye

43. Il idare şube başkanları hangisinin emri altındadır?

Valinin

44. Köy kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

1924

45. Il özel idaresinin yürütme organı nedir?

Vali

46. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kimkarar verir?


Danıştay

47. Belediyenin yetkileri?


Zabıta yetkilerini kullanmak
Su tesisatı kurmak
Belediye vergilerini tahsil etmek
Belediye Vergisi tahsil etmek

48. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında uyuşmazlık çıktığında hangisi düzenleyici önlem almak yetkisine sahiptir?

Büyükşehir Belediye Meclisi49. Köy muhtarı ile ihtiyar meclisini seçen köy idaresi orgnaı nedir?

Köy idare kurulu

50. Vali tarafından sunulan yıllık faaliyet raporunu görüşüp oylamak görevi kime aittir?

Il genel meclisi

51. Kim il daimi encümenine başkanlık eder?

Vali veya görevlendirdiği bir kişi

52. Kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi kime aittir?

Belediye Meclisi

53. Belediye Meclisi toplantı zamanı dışında ve özel toplantı haricinde bir yerde toplanırsa nasıl bir durum söz konusu olur?


Danıştay kararı ile dağıtılır

54. Il genel meclisi tarafından kabul edilen ve vali tarafından içişleri bakanlığına gönderilen il özel idaresinin bütçesi, Bakanlık tarafından kaç gün içinde onaylanmazsa, onaylanmış kabul edilir?

30

55. Iç işleri bakanlığı, kendisine gelen bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin talebi içeren dosyayı kime sunar?

Danıştay

56. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?

Köy Derneği

57. Köy kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?

1924

58. Belediye kurulması hakkındaki karar, ne zaman uygulanır?

Kesinleşme tarihini izleyen mali yılın başlangıcından itibaren

59. Hem bir yerel yönetimin başı hemde merkezden yönetim sisteminin içinde olan

Vali

60. Belediyenin yetkileri?

Zabıta yetkilerini kullanmak
Su tesisatı kurmak
Belediye vergilerini tahsil etmek
Belediye vergisi tahsil etmek

61. Il özel idaresinin bir organı olan il genel meclisinin feshine kim karar verir?


Danıştay

62. Il özel idaresinin yürütme organı nedir?

Vali

63. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı nedir?

Köy idare kurulu

64. Belediyenin gelirleri?

Belediyeye tahsis edilmiş vergiler
Belediyeye tahsis edilmiş harçlar
Belediye mallarının kira bedelleri
Harçlar

65. Mahalle yönetimince verilecek belgeler karşılığında alınacak ücretler kim taraından saptanır?


Il idareKurulu

66. Salma nedir?

Köylerin köyde oturan veya köyle maddi ilişiği olanlardan aldıkları aile vergisi

67. Belediye encümeninin görevleri?

Belediye muhasebe hesaplarını incelemek
Artırma, eksiltme şartnamelerini ve ihaleleri incelemek ve onaylamak
Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek
Belediye cezalarını vermek

68. Köy tüzel kişiliğinin yürütme organı?

Muhtar

69. Mülki idare bölümünün kademeleri?

Bucaklar
Iller
Il genelMeclisi
Ilçeler

70. Köy personelleri

Köy imamı
Köy korucusu
Köy katibi
Köyş muhtarı

71. Büyükşehir belediye başkanı kaç yıl için seçilir?

5

72. Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı kimdir?

Belediye Başkanı73. Muhtarlar için ?

Köy yararına olmayan kararları kaymakam veya vali tarafından bozulabilir
Genel idare ile ilgili görevlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur
Köy idaresinin başıdır
Devletin köyde bir ayanıdır

74. Belediyenin Gelirleri?

Pay vergisi
Emlak Vergisi
Gelir kanununda belirlenen vergi ve harçlar
Özel kaynaklardan elde ettiği gelirler


75. Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlara ne ad verilir?


Hizmet yerinden yönetim kuruluşları

76. Kamu kurumlarının ortak özellikleri?


Kamu tüzel kişiliğene sahip olma
Özerkliğe sahip olma
Özel bütçelerinin olması
Vesayet denetimine sahip olma

77. İdari kamu kurumları?


Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yol-Su –Elektrik
78. Hizmet yerinden kamu kuruluşları faaliyet konuları açısından nasıl sınıflandırılır?

İdari Kamu Kurumları
İktisadi Kamu Kurumları
KİT’ler
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
KİT’ler79. KİT’ler kimin denetimine tabidir?

TBMM


80. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri?

Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler
Özerktirler
Vesayet denetimine tabidirler
Ayrı bir mal varlıkları vardır.


81. İdari kamu kurumları?

Beden terbiyesi spor genel müdürlüğü
Karayolları genel müdürlüğü
Tarım ve Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
Çocuklar Esirgeme Kurumu


82. İDT; KİK ve Bağlı ortaklıkların özel kesime ait A.Ş’lerde sahip oldukları ve en az %15 en çok %50 oranında olabilen paya ne ad verilir?

İştirak

83. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İktisadi Faaliyetlerini nasıl sürdürürler?

Kendilerine bağlı müesseseler ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla


84. Kit’lerin özellikleri?

Kamu tüzel kişiliğe sahip olma
Özerk bütçeleri vardır
Devlet ihale kanuna, tabi değildirler
Yüksek denetleme kurulunun denetimine tabidirler


85. Sosyal Kamu Kurumları?

T.C Emekli Sandığı
S.S.K
Bağ-Kur
Ordu Yardımlaşma Kurumu


86. Sosyal Kamu Kurumlarının Özellikleri?

İlgililerin yönetime katılmaları suretiyle yönetilirler
Verdiği hizmetler karşılığında vergi niteliğinde para toplarlar
Karma bir hukuki rejime tabidirler
Kamu gücünden kaynaklanan yetki ve ayrıcalıklara sahiptirler


87. Meslek Kuruluşlarının özellikleri?

Kamu kurumu niteliğindedirler
Organlarını kendi üyeleri arasından seçerler
Zorunlu üyelik esasına dayanırlar
Özerk bütçeleri vardır


88. Bağlı ortaklıklar nasıl kurulurlar?

Bakanlar Kurulu Kararıyla


89. Kamu İktisadi Teşebbüsleri kimin denetimine tabidir?


Yüksek Denetleme Kurulu


90. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşuna bir örnek?

TC Emekli Sandığı

91. Hangi ilke gereği memurluğa girmek, sınıflar içinde ilerlemek yetenek esasına dayandırılır?

Liyakat


92. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu görevlisi tanımlaması kapsamı içinde olanlar?

Öğretim Süresi
Öğretmen
Maliye Memuru
Profesör


93. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerin ifa ile görevlendirilenlere ne ad verilir?

Memur


94. 657 sayılı Kanunda sayılan kamu görevlilerinden hangisi özel hukuk hükümlerine tabidir?

İşçi


95. Memur olma koşulları?

Türk Vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 yaşını bitirmiş olmak
Askerlikle ilişiğinin bulunmaması
Kamu hizmetinden mahrum olmamak96. Memurların tabi oldukları müsbet ödevler?

Anayasa ve yasalara saygılı olma
Hiyerarşik üste bağlılık
Mal Bildirme
Yasalara Saygılı davranma


97. Türk Ceza Kanunda yer alan memur kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?

Geniş anlamda kamu görevlisi


98. Bir kurumun sözleşmeli personel çalıştırabilmesi için kimin görüşüne başvurması gerekir?

Devlet Personel Başkanlığının


99. Devlet Memurları Kanunda öngörülen Sınıflar?

Din Hizmetleri
Emniyet Hizmetleri
Eğitim ve öğretimsınıfı
Yardımcı Hizmetler vs.


100. Devlet Memurluğunda adaylık süresi en çok ne kadardır?

2 yıl


101. Devlet Memurları için getirilen yasaklar?


Üstün kendi hakkındaki işlemlerine itiraz etme
Yapı kooperatiflerinde yönetici olma
Tüketim kooperatifi denetçisi olma
Amirin emrini yerine getirme


102. Radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak verilen bir aylık izne ne ad verilir?

Sağlık İzni


103. Bir memurun olumlu sicil alabilmesi için not ortalamasının yüz üzerinden en az kaç olması gerekir?

60


104. Devlet Memuru Kanununa göre Memurların ödevleri?

Mal Bildiriminde bulunma
Görev sırasında tarafsız olma
Anayasa ve devlete bağlılık
Görev yerinin olduğu yerleşim merkezinde oturma

105. Aylık kesme cezasında memurun maaşından en çok ne kadarı kesilebilir?

1/8


106. Devlet memurları kanununa göre disiplin cezalarının türleri?

Kınama
Aylıktan Kesme
Kıdem ilerlemesinin durdurulması
Devlet Memurluğundan çıkarma

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 147 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 200 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 170 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 164 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 183 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
Çalışma , hukuku , idare , soruları , İdare

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anayasa Hukuku Çalışma Soruları Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:42
İdare Hukuku Ünite Özeti 1. - 5. Ünite Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:42
İdare Hukuku Ünite Özeti 6. - 9. Ünite Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:41
Ticaret Hukuku Ders Notları 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:34
Ticaret Hukuku Ders Notları 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:34


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş istanbul escort celtabet giriş venusbet truvabet giriş Slotbar Betcup giriş Artemisbet tv Pashabahis giriş