HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 1

İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 1
1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat bilimine ve iktisatçılara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) İktisatçı için iktisadi olayın en önemli yönü o olayla ilgili iktisadi miktarlardır.
B) İktisat arkadaşlık, vatandaşlık gibi konularda değerleme yapmaz.
C) İktisatçı politik tercihlere esas olabilecek seçenekleri ortaya koyar.
D) İktisadın görevi iktisadi olaylar ve gerçekler içerisinde önemli olanları seçmektir.
E) İktisatçı neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair politik kararlar verir.

2-) Yukarıdaki C tüketim fonksiyonunun cebirsel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C=50 + 0,60 Yd
B) C=300 + 0,50 Yd
C) C=50 - 0,60 Yd
D) C=0,60 + 50 Yd
E) C=60 + 100 Yd

3-) Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişkendir?
A) Üretim
B) Makina teçhizat
C) Yeraltı kaynakları
D) Madenler
E) Gayrimenkuller


4-) Aşağıdakilerden hangisi fayda fonksiyonun bir özelliği değildir?
A) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarlarının artan bir fonksiyonudur.
B) Diğer malların tüketim miktarları sabitken, bir malın tüketim miktarı artırıldığında toplam fayda azalarak artar.
C) Bireysel fayda fonksiyonları birbirine bağımlıdır.
D) Bireyler arası fayda karşılaştırılması yapılamaz.
E) Fayda fonksiyonları sürekli ve iki kez türevi alınabilir fonksiyonlar olmalıdır.

5-) Farksızlık eğrisi üzerinde bir nokta dolayında tüketicinin bir malı diğerine tercih ettiği değişim oranına ne ad verilir?
A) Marjinal teknik ikame oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Marjinal dönüşüm oranı
D) Marjinal hasılat oranı
E) Marjinal verimlilik oranı

6-) Yandaki şekle göre bütçe doğrusu ve onu kesen farksızlık eğrilerindeki noktalar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A ve D noktalarında tüm paralar harcanmaktadır.
B) C noktasında elde edilen fayda ile B noktasında elde edilen fayda aynıdır.
C) A ve B noktalarında tüm paralar harcanmaktadır.
D) D ve B noktalarında elde edilen fayda aynıdır.
E) D noktasında elde edilen fayda E noktasında elde edilen faydadan düşüktür.


7-) Tüketici dengesinde bir malın fiyatının sürekli değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Gelir tüketim eğrisi
D) Engel eğrisi
E) Arz eğrisi

8-) Bir malın fiyatı 1000 TL iken günde 50 br talep edilirken, fiyatı 750 TL’ye düştüğünde talep edilen miktar 60 br’e yükseliyorsa talebin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 0,2
B) 0,7
C) 0,8
D) 1
E) 2

9-) Yatay eksende tüketicinin geliri, düşey eksende ise her gelir düzeyinde bir maldan tüketilen miktarın gösterildiği bir çizimde gelir ile ilgili malın tüketimi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat tüketim eğrisi
B) Talep eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Gelir tüketim eğrisi
E) Piyasa talep eğrisi

10-) Şekilde hangi bölge için gelir esnekliği 1’den büyüktür?
A) I
B) II
C) II ve III
D) III
E) I ve II


11-) Belli bir gelir grubu için;
Gömleğin gelir esnekliği : 5
Şekerin gelir esnekliği : 0,5
Ispanağın gelir esnekliği : -2,5 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gömlek düşük bir maldır.
B) Şeker lüks bir maldır.
C) Ispanak lüks bir maldır.
D) Şeker zorunlu bir maldır.
E) Gömlek zorunlu bir maldır.

12-) Üreticilerin her türlü planlamayı yapabileceği, firmaların üretim kapasitesi ve teknolojisini değiştirebileceği üretim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok kısa dönem
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok uzun dönem
E) Piyasa dönemi

13-) Yukarıdaki şekilde denge noktasının D1’den D2’ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik değişme
B) Girdi fiyatlarındaki değişme
C) Tüketicinin zevk ve tercihlerinde değişme
D) Maliyetlerdeki artış
E) Maliyetlerdeki azalış

14-) Yukarıdaki şekle göre girdiler arasında ne tür bir getiri sözkonusudur?
A) Ölçeğe göre azalan getiri
B) Ölçeğe göre artan getiri
C) Ölçeğe göre sabit getiri
D) Ölçeğe göre önce azalan sonra artan getiri
E) Ölçeğe göre önce artan sonra azalan getiri

15-) Kısa dönemde firmanın belirli miktarda üretimini sürdürebilmesi için kullandığı üretim faktörlerine yapılan ödemelere ne ad verilir?
A) Sabit maliyet
B) Değişir maliyet
C) Ortalama sabit maliyet
D) Toplam maliyet
E) Ortalama değişir maliyet

16-) Yukarıdaki şekilde 1, 2 ve 3 numaralı eğriler sırasıyla hangi toplam maliyet eğrilerini temsil etmektedir?
A) TFC, TVC, TC
B) TVC, TC, TFC
C) TFC, TC, TVC
D) TC, TVC, TFC
E) TVC, TFC, TC

17-) Firmanın en düşük maliyetle üretimini gerçekleştirdiği faaliyet düzeyine ne ad verilir?
A) Maksimum kapasite
B) Aşırı kapasite
C) Atıl kapasite
D) Tam kapasite
E) Eksik kapasite

18-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif dışsal ekonomiler sonucu sağlanan avantajlardan biri değildir?
A) Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar
B) Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlanan avantajlar
C) Uzmanlaşmış işgücü temini sonucu sağlanan avantajlar
D) Satış ve pazarlamadan sağlanan avantajlar
E) Satın alınan yarı işlenmiş mamullerden sağlanan avantajlar

19-) Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların, mal ve hizmetlerle üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket serbestliğine sahip olmaları bu piyasanın hangi özelliğidir?
A) Atomize olma özelliği
B) Homojenlik özelliği
C) Şeffaflık özelliği
D) Mobilite özelliği
E) Tam bilginin olması özelliği


20-) Yukarıdaki verilere göre firmanın her üretim düzeyinde sağlayacağı ortalama kâr (AP) kaçtır?
A) -50, 150, 200
B) 200, 100, -50
C) 600, 500, 450
D) -200, -100, 50
E) -600, -500, 450


21-) Yandaki grafiğe göre X1 kadar mal satmak isteyen üreticinin sağladığı üretici rantı ne kadardır?
A) P0P2
B) P0P1
C) P1P2
D) P3P4
E) P0P3

22-) Tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Firmanın MC eğrisinin AFC eğrisinin üstünde kalan kısmı
B) Firmanın MC eğrisinin ATC eğrisinin üstünde kalan kısmı
C) Firmanın MC eğrisinin AVC eğrisinin altında kalan kısmı
D) Firmanın AVC eğrisinin ATC eğrisi üzerinde kalan kısmı
E) Firmanın MC eğrisinin AVC eğrisi üzerinde kalan kısmı

23-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü firmanın toplam gelir eğrisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

24-) Yukarıdaki grafiğe göre monopolcü firma hangi üretim ve fiyat düzeyinde kârını maksimize eder?
A) X1 - OP1
B) X3 - OP3
C) X2 - OP2
D) X2 - OP4
E) X2 - OP1


25-) Monopol piyasasında firmanın uzun dönemde de aşırı kârı sürdürebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış fiyatının yüksek olması
B) Reklamın yoğun kullanılması
C) Piyasaya girişin engellenmesi
D) Fiyat farklılaştırılması
E) Üretimin yüksek olması


26-) Bir firmanın iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?
A) Monopolcü rekabet
B) Doğal monopol
C) Oligopol
D) Oligopson
E) İki yanlı tekel

27-) Piyasa türleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tam rekabet piyasasında çok sayıda satıcı vardır.
B) Monopolcü rekabet piyasasında mal farklılaştırılması vardır.
C) Monopol piyasasında fiyat farklılaştırılması vardır.
D) Monopolcü rekabet piyasasında tek satıcı vardır.
E) Monopol piyasasında çok sayıda alıcı vardır.

28-) Aşağıdakilerden hangisi Cournot modelinin varsayımlarından biri değildir?
A) Piyasa talep eğrisi doğrusal ve bellidir.
B) Firmaların satış maliyeti sıfırdır.
C) Firmalar arasında bağımlılık vardır.
D) Her firma toplam talebin durumu hakkında bilgi sahibidirler.
E) Her firma rakip firmanın satış miktarını veri olarak kabul eder.


29-) Piyasada saygınlığı bulunan, piyasa koşullarındaki değişiklikleri iyi analiz ettiğine inanılan bir firmanın liderliği hangi tür fiyat liderliği olarak tanımlanır?
A) Barometrik fiyat liderliği
B) Kartel fiyat liderliği
C) Hakim firma fiyat liderliği
D) Anlaşmalı fiyat liderliği
E) Etkin firma fiyat liderliği


30-) Aşağıdakilerden hangisi, kartellerin amaçlarına ulaşmak için uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) Fiyat savaşını yasaklamak
B) Rekabete engeller getirmek
C) Ticaret savaşını yasaklamak
D) Pazar kotaları belirlemek
E) Fiyat indirimine gitmek


31-) Bir firma için belli bir girdiden kullanılan miktar bir birim arttırıldığında toplam maliyette oluşacak artışa ne ad verilir?
A) Marjinal ürün hasılatı
B) Girdinin marjinal külfeti
C) Marjinal ürün değeri
D) Marjinal maliyet
E) Marjinal hasılat

32-) Monopsoncu firmanın girdi talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?(MRP:Marjinal ürün hasılatı,MEI:Girdinin marjinal külfeti)
A) MRP > MEI ise firma girdi alımını artıracaktır.
B) MRP < MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
C) MRP = MEI ise firma girdi kullanımında dengeye gelecektir.
D) MRP > MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
E) MRP = MEI ise firma kârı maksimumdur.


33-) Bir firmanın marjinal ürün hasılatı eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktör arz eğrisi
B) Toplam maliyet eğrisi
C) Toplam talep eğrisi
D) Toplam fayda eğrisi
E) Faktör talep eğrisi

34-) Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler arasında dengenin sağlandığı noktaları birleştiren eğridir?
A) Anlaşma eğrisi
B) Bağıt eğrisi
C) Dönüşüm eğrisi
D) Farksızlık eğrisi
E) Eş ürün eğrisi

35-) Yukarıdaki üretim imkanları eğrisine göre C noktasından D noktasına hareket edildiğinde marjinal dönüşüm oranı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 10
E) 15

36-) Aşağıdakilerden hangisi bir dışsallık nedeni olamaz?
A) Mülkiyet
B) Teknoloji
C) Özel mallar
D) Üretim
E) Kamusal mallarCEVAPLAR

1-) E2-) A3-) A4-) C5-) B6-) D7-) B8-)C9-) C10-) A11-) D12-) C13-) A14-) A
15-) B16-) A17-) D18-) D19-) D20-) D21-) A22-) E23-) B24-) C25-) C26-) B
27-) D28-) C29-) A30-) E31-) B32-) D33-) E34-)A35-) C36-) C

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 152 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 203 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 173 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 167 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 187 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
aravize , deneme , iktisat , sorulari , teorileri , İktisat

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Istatistik Ara (vize) Deneme sorulari 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:33
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 3 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:29


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş istanbul escort celtabet giriş venusbet truvabet giriş Slotbar Betcup giriş Artemisbet tv Pashabahis giriş