HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 3

İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 3
1-) Belirli bir değişim sürecini ifade etmek için kullanılan ve belirli bir zaman dilimi için ölçülen değişkene ne ad verilir?
A) İçsel değişken
B) Stok değişken
C) Dışsal değişken
D) Akım değişken
E) Bağımlı değişken

2-) Bağımsız değişkeni bir birim arttırdığımızda toplam değerde meydana gelecek değişmeyi ölçmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) Ortalama değer
B) Marjinal değer
C) Toplam değer
D) Marjinal maliyet
E) Marjinal gelir

3-) Bir işletmenin üretim düzeyi 8 birimden 9 birime çıktığında toplam hasılat 120 birimden 180 birime, toplam maliyet ise 40 birimden 60 birime çıkmaktadır.Bu işletmenin marjinal hasılatı kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

4-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ordinalist görüşe göre yanlıştır?
A) Bir malın tüketiminden sağlanan fayda öteki malların tüketiminden sağlanan faydadan bağımsız olamaz.
B) Fayda ölçülemez.
C) Fayda fonksiyonu malların bireysel faydaları toplamından oluşmaz.
D) Her birey belli bir malı eşit miktarda tükettiğinde aynı toplam faydayı elde eder.
E) Ordinalist iktisatçılar Edgeworth, Antonelli ve Fisher’dir.

5-) Farksızlık eğrilerinin orjine göre dışbükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı fayda düzeyinde kalabilmek için bir malın tüketimi arttırıldığında diğer malın tüketiminin azaltılmak zorunda olunması
B) Azalan verimler yasası
C) Farksızlık eğrilerinin birbirini kesmemesi
D) Azalan marjinal ikame oranı
E) Eğimin azalan (negatif) olması

6-) Marjinal ikame oranı sıfır iken aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Farksızlık eğrileri eksenlere paralel olan ve birbirlerini 90º’lik açı ile gören doğrulardır.
B) Farksızlık eğrisi orjine göre içbükeydir.
C) Mallar birbirinin yerine tam olarak kullanılabilen mallardır.
D) Malların birlikte kullanımları tek başlarına kullanımından daha az fayda sağlamaktadır.
E) Farksızlık eğrisi orjine göre dışbükeydir.

7-) Gelir tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Bireysel arz eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Toplam gelir eğrisi
E) Marjinal gelir eğrisi

8-) Bir malın talebinin fiyat esnekliğinin sonsuz olması durumunda ilgili malın talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Talep eğrisi yatay eksene paraleldir.
B) Talep eğrisi fiyat eksenine paraleldir.
C) Talep eğrisi orjine göre dışbükeydir.
D) Talep eğrisi orjine göre içbükeydir.
E) Talep eğrisi ikizkenar hiperboldür.

9-) X malının fiyatı % 20 arttığında Y malının talebi % 30 azalıyorsa bu mallar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mallar birbirinin rakibidir.
B) Mallar birbirinin tamamlayıcısıdır.
C) Mallar ilişkisizdir.
D) X malı zorunlu mal, Y malı düşük maldır.
E) X malı lüks mal, Y malı düşük maldır.

10-) Tüketicinin gelirinde meydana gelen % 10’luk artış malın talebini % 30 azaltıyorsa malın gelir esneklik değeri ve ne tür mal olduğu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) - 3 lüks mal
B) - 0.33 düşük mal
C) 3 normal mal
D) 0.33 zorunlu mal
E) - 3 düşük mal

11-) Belirli bir üretim teknolojisinde her girdiden belli miktarlar kullanıldığında ne kadar ürün elde edileceğini gösteren fonksiyona ne ad verilir?
A) Esneklik fonksiyonu
B) Tüketim fonksiyonu
C) Üretim fonksiyonu
D) Maliyet fonksiyonu
E) Fayda fonksiyonu

12-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (TPP: Toplam Fiziki Ürün, MPP: Marjinal Fiziki Ürün, APP: Ortalama Fiziki Ürün)
A) TPP artarak artarken MPP artar.
B) TPP maksimumken MPP sıfırdır.
C) Üreticiler girdiye bedel ödüyorsa APP maksimum olana kadar üretim yapar.
D) APP maksimumken MPP sıfırdır.
E) Üreticiler girdiye bedel ödemiyorsa TPP maksimum olana kadar üretim yapar.

13-) Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eğri üzerindeki her nokta eşit üretim düzeyini gösterir.
B) Eğriler birbirlerini ve eksenleri kesmezler.
C) Eğriler orjine göre dışbükeydir.
D) Eğriler negatif eğimlidir.
E) Eğriler orjine göre içbükeydir.

14-) Sadece üretimde kullanılan değişken girdilerin miktarının değiştirilebildiği ancak sabit girdilerin değiştirilmesine imkan olmadığı döneme ne ad verilir?
A) Uzun dönem
B) Kısa dönem
C) Çok kısa dönem
D) Pazar dönemi
E) Piyasa dönemi

15-) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem maliyet analizinin varsayımları arasında yer almaz?
A) Üretim faktörleri homojendir.
B) Üretim faktörlerinin bir bölümü sabittir.
C) Faktör fiyatları sabittir.
D) Üretim faktörlerinin verimliliği aynıdır.
E) Teknoloji düzeyi değişkendir.

16-) Marjinal maliyet ve ortalama maliyet eğrilerinin önce azalan, sonra artan bir seyir izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azalan marjinal fayda yasası
B) Azalan marjinal ikame oranı
C) Değişen verimler yasası
D) Sabit verimler yasası
E) Ölçek ekonomisi

17-) Uzun dönem maliyet eğrisi ve kısa dönem maliyet eğrisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrisine teğet bir zarf biçimindedir.
B) Azalan maliyet durumunda, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine azalma aşamasında teğettir.
C) Artan maliyet durumunda, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrisine artan aşamada teğettir.
D) Sabit getiri durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrisine minimum olduğu noktada teğettir.
E) Değişken maliyet durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrisine paraleldir.

18-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif dışsal ekonomilerin sağladığı avantajlardan biri değildir?
A) Taşıma ve depolama hizmetlerinden sağlanan avantajlar
B) Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlanan avantajlar
C) Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar
D) Satın alınan yarı işlenmiş mamüllerden sağlanan avantajlar
E) Uzmanlaşmış işgücü temini sonucu sağlanan avantajlar

19-) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Atomize olmak
B) Mobilite
C) Sabit teknoloji
D) Şeffaflık
E) Homojenlik

20-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir eğrisinin doğrusal olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasaya giriş çıkışın serbest olması
B) Tüm alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
C) Piyasada fiyatın sabit olması
D) Firma dengesinin maksimum kârda sağlanması
E) Piyasada arz ve talebin eşit olması

21-) Tam rekabet piyasasında firmanın kapanma noktasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
(MC: Marjinal Maliyet, MR: Marjinal Gelir, AC: Ortalama Maliyet, AR: Ortalama Gelir, P: Fiyat, AVC: Ortalama Değişken Maliyet)
A) MC = MR
B) MC = AC
C) MR = AVC
D) AC = P
E) AVC = P

22-) Üreticinin bir malı denge fiyatının altında satmaya razıyken daha yüksek denge fiyatından satması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Kıtlık rantı
B) Üretici rantı
C) Tüketici rantı
D) Şehir rantı
E) Ekonomik rant

23-) Monopolcü bir piyasada firma malına talep eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Toplam gelir
B) Marjinal gelir
C) Marjinal maliyet
D) Ortalama gelir
E) Ortalama maliyet

24-) Çok fazla satıcı karşısında sadece bir alıcının bulunması durumunda oluşan piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopson
D) Düopol
E) İki yanlı tekel

25-) İki yanlı tekel piyasasında alıcının ödeyebileceği en yüksek fiyat ile satıcının kabul edebileceği en düşük fiyat arasında kalan bölüme ne ad verilir?
A) Üretici rantı
B) Anlaşma bölgesi
C) Tüketici rantı
D) Monopson kazancı
E) Monopol kazancı

26-) Bir sinema işletmesinin tam bilet ve öğrenci bilet uygulaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Birinci dereceden mal farklılaştırması
B) İkinci dereceden mal farklılaştırması
C) Fiyat farklılaştırması
D) Piyasa farklılaştırması
E) Gelir farklılaştırması

27-) Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth modelinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Firmaların üretim maliyetleri sıfırdır.
B) Firmaların pazar payları aynıdır.
C) Fiyat ve üretim rekabeti vardır.
D) Her firma satış seviyesini rakip firmanın satış miktarına göre belirler.
E) Rekabet nedeniyle belirli bir denge miktarı ve fiyatı söz konusu değildir.

28-) Piyasada saygınlığı bulunan, piyasa koşullarındaki değişikliği iyi analiz ettiğine inanılan bir firmanın izlediği fiyat politikasını esas alan fiyat liderliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük firmanın fiyat liderliği
B) Etkin firmanın fiyat liderliği
C) Hakim firmanın fiyat liderliği
D) Bir anlaşmaya bağlı liderlik
E) Barometrik fiyat liderliği

29-) Aşağıdakilerden hangisi kârın arttırılması için kartelin yapabileceği uygulamalardan biri değildir?
A) Piyasada belirsizliği ortadan kaldırmak
B) Pazar kotalarını kaldırmak
C) Rekabeti engellemek
D) Standart fiyatlar oluşturmak
E) Fiyat ve ticaret savaşlarını yasaklamak

30-) Aşağıdakilerden hangisi oligopolist teorilerden olan birinci grup teorilere ilişkin yanlış bir bilgidir?
A) Oligopoller arasında rekabetçi davranışların varlığına dayalıdır.
B) Firmalar birbirinden bağımsız davranır.
C) Klasik modeller de denir.
D) Oligopoller uzlaşmacı davranışlar sergilerler.
E) Firmalar arasında rekabetçi savaşlar ortaya çıkar.

31-) Değişken girdinin sağladığı toplam ürünle, ürünün sabit olan piyasa fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Toplam ürün değeri
B) Marjinal ürün değeri
C) Marjinal ürün hasılatı
D) Ortalama ürün değeri
E) Ortalama ürün hasılatı

32-) Üretimde bir girdinin ucuzlaması durumunda tüm girdilerden daha çok kullanılarak aynı eş maliyetle ürünün arttırılabilmesine yol açan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkame etkisi
B) Ürün etkisi
C) Toplam etki
D) Kâr maksimizasyonu etkisi
E) Hasılat etkisi

33-) Aşağıdakilerden hangisi işgücü arzını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Göç
C) Teknolojik gelişme
D) Eğitim
E) Nüfusun yaş kompozisyonu

34-) Bir ekonomide üreticiler arası dengenin sağlandığını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (MRS: Marjinal ikame oranı, MRTS: Marjinal teknik ikame oranı, Px: X malı fiyatı, Py: Y malı fiyatı, rE: Emeğin fiyatı, rS: Sermayenin fiyatı, MRT: Marjinal dönüşüm oranı)

A)

B)

C)

D)

E)

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Bir üretici veya tüketicinin diğerlerinin davranışlarından fayda ya da zarar gelecek şekilde etkilenmesine ne ad verilir?
A) Refah
B) Fayda
C) Dışsallık
D) Rant
E) Optimalite

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin varsayımları arasında yer almaz?
A) Tüm mallar kamu malıdır.
B) Farksızlık ve eşürün eğrileri orjine göre dışbükeydir.
C) Girdi ve mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.
D) Üretim ve tüketimde dışsallık yoktur.
E) Üretim ve tüketim aynı yer ve zamanda yapılır.


CEVAPLAR

1-) D 2-)B3-) E4-) D5-) D6-) A7-) C8-) A9-) B10-) E11-) C12-) D13-) E14-) B15-) E 16-) C17-)E18-) A19-) C20-) C21-) E22-) B23-) D24-) C25-) B26-) C27-) D28-) E29-) B30-) D31-) A32-) B33-) C34-) D35-) C36-) A

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 152 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 203 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 173 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 167 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 187 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
aravize , deneme , sorulari , teorileri , İktisat

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Istatistik Ara (vize) Deneme sorulari 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:33
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:29


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş istanbul escort celtabet giriş venusbet truvabet giriş Slotbar Betcup giriş Artemisbet tv Pashabahis giriş