HepForum.Com


Geri Git   HepForum.Com > HEPFORUM KÜLTÜR VE SANAT FORUMLARI > Eğitim - Öğretim Forumları > Açık Öğretim (AÖF)
Kullanıcı Etiket Listesi

 
LinkBack Seçenekler
Alt 06.Ocak.2019   #1
DurumuÇevrimdışı
Kıdemli Üye
Rwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye No: 33
Üyelik tarihi: 11.Aralık.2018
Şehir:
Mesaj Sayısı: 1,592
Konu Sayısı: 976
Beğendikleri: 9
Alınan Beğeni: 52
HF Ticaret Sayısı: (0)
HF Ticaret Yüzdesi: (%)
Ruh Hali
Kan Grubum:

Standart İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 3

İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 3
1-) Değeri bir modelin dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
A) İçsel değişken
B) Akım değişken
C) Stok değişken
D) Dışsal değişken
E) Bağımsız değişken

2-) Azalan marjinal ikame oranı, farksızlık eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini açıklamada kullanılır?
A) Üzerindeki her noktanın aynı faydayı göstermelerini
B) Birbirlerini kesmemelerini
C) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini göstermelerini
D) Orijine göre dışbükey olmalarını
E) Azalan eğimli olmalarını


3-)
Yukarıdaki şekle göre tüketici dengesinin D0’dan D1’e gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) X malı fiyatının azalması
B) Zevk ve tercihlerin değişmesi
C) Y malı fiyatının artması
D) Tüketici bütçesindeki değişme
E) Teknolojideki değişme

4-) Bir mala ilişkin gelir esnekliği sıfır ile bir arasında bir değer almış (0 < eG < 1) ise, bu mal nasıl bir maldır?
A) Zorunlu mallar
B) Giffen mallar
C) İkame mallar
D) Lüks mallar
E) Tamamlayıcı mallar

5-) Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken değişik maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan yeni denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Gini eğrisi
B) Farksızlık eğrisi
C) Fiyat tüketim eğrisi
D) Genişleme yolu
E) Marjinal maliyet eğrisi

6-) Ölçeğe göre artan getiri olması durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli nasıldır?
A) Yatay eksene paraleldir.
B) Düşey eksene paraleldir.
C) Orijine göre içbükeydir.
D) Artan eğimlidir.
E) Azalan eğimlidir.

7-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama değişken maliyet eğrisi ile ortalama toplam maliyet eğrisi arasında kalan marjinal maliyet eğrisi
B) Ortalama sabit maliyet eğrisinin üzerinde yer alan marjinal maliyet eğrisi
C) Ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde yer alan marjinal maliyet eğrisi
D) Ortalama değişken maliyet eğrisinin tamamı
E) Ortalama değişken maliyet eğrisinin altında yer alan marjinal maliyet eğrisi


8-) Monopol piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama maliyetin ortalama gelire eşit olması
B) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olması
C) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması
D) Toplam kârın toplam maliyete eşit olması
E) Marjinal kârın marjinal maliyetten büyük olması

9-) Çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirlerinin yakın ikamesi olan bir grup malın homojenlikten uzaklaştırılarak satıcının kendine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması halinde ortaya çıkan piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet piyasası
B) Oligopol piyasası
C) Monopol piyasası
D) Monopolcü rekabet piyasası
E) Düopson piyasası

10-) Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında tek alıcının bulunduğu durumdur?
A) Pür monopson
B) Pür rant
C) Pür tam rekabet
D) Pür oligopol
E) Pür düopson

11-) Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına girmez?
A) Enflasyon
B) Ulusal üretim
C) Gayrisafi yurtiçi hasıla
D) Firma arzı
E) Milli gelir

12-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Nüfus artışı ve kalitesi
B) Teknolojik gelişmeler
C) Politik eğilimler
D) Ekonomik teşvikler
E) Reel gelirden yatırımlara ayrılan oran

13-) Kişisel gelirin tüketim ve tasarruf için kullanılabilecek oranına ne ad verilir?
A) Harcanabilir gelir
B) Milli gelir
C) Net milli hasıla
D) Potansiyel gelir
E) Sürekli gelir

14-) Say yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.
B) Her arz kendi talebini yaratır.
C) İyi ürün kötü hasılat, kötü ürün iyi hasılat yaratır.
D) İyi para kötü parayı piyasadan kovar.
E) Her talep kendi arzını yaratır.

15-) Paranın dolaşım hızı 5 iken, milli geliri 2000’e eşitleyen denge para miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 400
B) 1.00
C) 4.000
D) 6.000
E) 5.000

16-) Bireylerin cari dönem tüketimlerinin yaşamları boyunca elde etmeyi umdukları toplam beklenen gelirleri ile servetlerine bağlı olduğunu ifade eden hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak gelir hipotezi
B) Sürekli gelir hipotezi
C) Yaşam boyu gelir hipotezi
D) Nispi gelir hipotezi
E) Hızlandıran modeli

17-) Aşağıdakilerden hangisi Tobin tarafından geliştirilen q kuramını ifade eder?
A) Ortalama tüketim eğilimi ve marjinal tüketim eğiliminin nispeten sabit olduğu
B) Sermaye stokunun fiili ve istenilen düzeylerinin genellikle aynı olmadığı
C) Firmanın borsa değerinin varlıkların yenileme maliyetine oranla yüksek olması durumunda yatırımların artacağı
D) Yatırım harcamalarının çıktıdaki değişiklikle orantılı olduğu
E) Yatırım kârlı olsa bile yatırılabilir fonların mevcut olup olmadığı

18-) Nakit, vadesiz mevduatlar, seyahat çekleri ve diğer çek çekilebilir mevduatların toplamından oluşan para arzı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) M1
B) M2
C) M3
D) M2Y
E) M3Y

19-) Dolaşımdaki para ile Merkez Bankasında bankalar tarafından tutulan karşılıklar toplamına ne ad verilir?
A) Parasal taban
B) Rezerv
C) Para arzı
D) Zorunlu rezerv
E) Nakit

20-) Aşağıdakilerden hangisi paranın dolaşım hızını azaltıcı etkide bulunur?
A) Fiyatlardaki artış
B) Para arzındaki azalış
C) Bireylere aylık yerine haftalık ödeme yapılması
D) Faiz oranlarında yükselme beklentisi
E) Üretimdeki artış

21-) Yatırımların faiz oranına duyarlılığı arttıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) LM dikleşir.
B) LM yatıklaşır.
C) IS yatıklaşır.
D) IS dikleşir.
E) IS sağa kayar.

22-) Kamu harcamalarının banka dışı sektöre tahvil satarak finanse edilmesi sonucu faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak özel kesim yatırım harcamalarının azalmasına ne ad verilir?
A) Pigou etkisi
B) Keynes etkisi
C) Faiz etkisi
D) Tasarruf etkisi
E) Dışlama etkisi

23-) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran faktörlerden birisi değildir?
A) Otonom tüketim harcamalarının artması
B) Net ihracatın artması
C) Kamu harcamalarının artması
D) Yatırımların artması
E) Vergilerin artması

24-) Sermaye hareketlerinin tamamen yasaklandığı bir durumda BP eğrisinin şekli nasıl olur?
A) Orijine göre içbükey
B) Yatay eksene paralel
C) Düşey eksene paralel
D) Negatif eğimli
E) Artan eğimli

25-) Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden satın alınan veya satılan işlem için öngörülen döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forward döviz kuru
B) Spot döviz kuru
C) Reel döviz kuru
D) Nominal döviz kuru
E) Cari döviz kuru

26-) Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olması durumuna ne ad verilir?
A) Uluslararası ikame etkisi
B) Zamanlararası ikame etkisi
C) Açık ekonomi etkisi
D) Reel balans etkisi
E) Servet etkisi


27-) Toplam talep eğrisini sola kaydıran bir ekonomi politikasına genel olarak ne ad verilir?
A) Genişletici talep yönlü politika
B) Maliye politikası
C) Talep şoku
D) Daraltıcı talep yönlü politika
E) Para politikası

28-) Veri fiyat düzeyinde firmaların talep edilen her miktarı arz edebileceği durumda toplam arz eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Düşey eksene paraleldir.
B) Yatay eksene diktir.
C) Fiyat eksenine paraleldir.
D) Yatay eksene paraleldir.
E) Gelir eksenine diktir.

29-) İşi olan çalışma yaşındaki insanların yüzdesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Eksik istihdam oranı
B) İşgücüne katılım oranı
C) İşsizlik oranı
D) İstihdam nüfus oranı
E) Doğal işsizlik oranı

30-) Aşağıdakilerden hangisi gizli işsizliği tanımlar?
A) Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olanlar
B) Cari olandan daha yüksek ücret isteyenler
C) Marjinal verimliliği sıfır olanlar
D) Mevcut işini terkedip başka bir iş arayanlar
E) Yüksek reel ücrete bağlı olarak işsiz kalanlar

31-) Toplam üretilen çıktı miktarları ile üretimde kullanılan girdilerin miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyonel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet fonksiyonu
B) Toplam üretim fonksiyonu
C) Talep fonksiyonu
D) Arz fonksiyonu
E) Fayda fonksiyonu

32-) Sermayenin marjinal ürünü 0,75 iken sermaye stokundaki 100 birimlik artış hasılayı kaç birim arttırır?
A) 25
B) 75
C) 125
D) 250
E) 500

33-) İşçi başına sermaye ve hasılanın değişmediği duruma ne ad verilir?
A) Durağan durum
B) Politik durum
C) Ekonomik durum
D) Teknolojik durum
E) Değişken durum

34-) Bütçe açığı parasal yükümlülükler ile karşılandığında devletin elde edeceği enflasyon vergisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Enflasyon oranı x Reel parasal taban
B) Fiyatlar genel düzeyi x Reel parasal taban
C) Enflasyon oranı x Faiz oranı
D) Fiyatlar genel düzeyi x Para arzı
E) Para arzı x Faiz oranı

35-) Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından biri değildir?
A) Kamu alımları
B) Vergiler
C) Borçlanma
D) Transfer harcamaları
E) Açık piyasa işlemleri

36-) Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar politikalarından biri değildir?
A) Kamu harcamaları
B) Vergi oranları
C) Para arzı
D) Açık piyasa işlemleri
E) Ücret ve fiyat kontrolleri

Cevaplar
1-) D
2-) D
3-) B
4-) A
5-) D
6-) E
7-) C
8-) C
9-) D
10-) A
11-) D
12-) C
13-) A
14-) B
15-) A
16-) C
17-) C
18-) A
19-) A
20-) D
21-) C
22-) E
23-) E
24-) C
25-) A
26-) B
27-) D
28-) D
29-) D
30-) C
31-) B
32-) B
33-) A
34-) A
35-) E
36-) E

  Alıntı

Rwa Üyenin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Yavaş gel Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 147 08.Ocak.2019 06:20
Üsküdar’da sabah oldu Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 200 08.Ocak.2019 06:20
Acı soğan yemedim ki ağzım koksun Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 170 08.Ocak.2019 06:20
Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 164 08.Ocak.2019 06:20
Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde Atasözleri ve Deyimler Rwa 0 183 08.Ocak.2019 06:19


Bookmarks

Etiketler
deneme , finalyılsonu , sınavları , teorileri , İktisat

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 3 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 1 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:30
İktisat Teorileri Final(Yılsonu) Deneme Sınavları 2 Rwa Açık Öğretim (AÖF) 0 06.Ocak.2019 04:29


Yukarı Çık
Celtabet interbahis Elexbet Hiltonbet ngsbahis giriş Betmatik giriş Sportotobet giriş safirbet goldenbahis giriş goldenbahis giriş ngsbahis güncel giriş ngs bahis Süpertotobet giriş istanbul escort celtabet giriş venusbet truvabet giriş Slotbar Betcup giriş Artemisbet tv Pashabahis giriş